dübel ile tutturmak ne demek?

 1. (en)Pin.

dübel

 1. Vidanın daha sağlam yerleşmesi için duvarlarda açılan deliğe önceden çakılan plastik yuva.
 2. 4-20 mm çaplarında, uçları yarık ve tırtıllı, baş tarafı uca doğru daralan delikli, orta sert veya sert plastikten yapılmış özel kavela.
 3. (en)Brad , dowel , screw anchor , pegs , dowels.

dübeş

 1. Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de beş benekli yüzünün üste gelmesi.

ile

 1. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, sebep veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz
 2. Bazı soyut isimlere getirildiğinde durum bildiren zarflar oluşturan bir söz.
 3. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz.
 4. (en)By means of.
 5. (en)Hereby.
 6. (en)Upon.
 7. (en)With.
 8. (en)Together with.
 9. (en)Withal.
 10. (en)Plus.

tutturmak

 1. Tutmasını sağlamak.
 2. Bir işe başlayıp sürdürmek, bir şeyi yapmakta olmak
 3. Aklına koyup direnmek, ısrar etmek
 4. Çivi, toplu iğne, çengelli iğne vb. ile iliştirmek, bağlamak.
 5. Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
 6. Takip etmek
 7. (en)Be hung up on.
 8. (en)Insist.
 9. (en)Attach.
 10. (en)Fasten.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dübeldübeşdübeytdübaladübardübbdübbadübbedüabedüaldüalemdüalistileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikteile böbürlenenile çalışmakile disari çikile doldurmakile doluilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın