düşük beslenen ne demek?

 1. (karşılık: hipotrof), (Yun. hypo=altında, Yun.trophe = besin) az besin alan.
 2. (en)Hypothroph.
 3. (al)Hypohrophe
 4. (fr)Hypothrophe
 5. (la)Hypo, trophe

düşük beslenme

 1. (karşılık: hipotrofi), (Yun. hypo = altında, Yun. trophe = besin) Besin azlığı dolayısiyle meydana gelen büyüme noksanlığı.
 2. (en)Hypotrophy.
 3. (al)Hypotrophie
 4. (fr)Hypotrophie
 5. (la)Hypo,trophe

düşük basınç

 1. Bkz. hipotoni, düşük kan basıncı
 2. Tansiyonun düşük olma durumu
 3. (en)Low pressure.

beslenen

 1. Sönümsüz.
 2. (en)Phys.
 3. (en)Reinforced (vibration, wave).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

düşük beslenmedüşük basınçdüşük basınçlı durduraç güçlendiricisidüşükdüşük açındırmadüşük açmdırılmışdüşük alaşımlı çelikdüşük alaşımlı takım çeliğidüşük çenedüşük dansiteli lipoproteindüşüdüşücü kaliksdüşdüş azmasıdüş bakısıdüş çalışmasıdüş eylemekbeslenenbeslengibeslenibeslenilmebeslenilmekbeslebesle kargayı, oysun gözünübesledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayıbeslekbeslembeslbeslaver
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın