düşük beslenme ne demek?

 1. (karşılık: hipotrofi), (Yun. hypo = altında, Yun. trophe = besin) Besin azlığı dolayısiyle meydana gelen büyüme noksanlığı.
 2. (en)Hypotrophy.
 3. (al)Hypotrophie
 4. (fr)Hypotrophie
 5. (la)Hypo,trophe

düşük beslenen

 1. (karşılık: hipotrof), (Yun. hypo=altında, Yun.trophe = besin) az besin alan.
 2. (en)Hypothroph.
 3. (al)Hypohrophe
 4. (fr)Hypothrophe
 5. (la)Hypo, trophe

düşük basınç

 1. Bkz. hipotoni, düşük kan basıncı
 2. Tansiyonun düşük olma durumu
 3. (en)Low pressure.

beslenme

 1. Beslenmek işi.
 2. Vücut için gerekli besin maddelerinin alımı.
 3. Besin maddesinin canlı tarafından yutulması, sindirilmesi, damarlarla kullanılacakları yerlere taşınması ve sonunda organizma tarafından kullanılacak hâle getirilmesi. Alimentasyon, nütrisyon.
 4. Canlıların gelişmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan besin maddelerini dışardan sağlamaları ve kullanmaları faaliyeti.
 5. Besin maddelerinin canlı organizmaya alınmasıyla atık maddelerin vücuttan atılmasına kadar geçen süre içinde uğradığı, mekanik, fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal olayların bütünü, alimentasyon.
 6. (en)Alimentary.
 7. (en)Nutritive.
 8. (en)Nutrition.
 9. (en)Alimentation.
 10. (en)Nourishment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

düşük beslenendüşük basınçdüşük basınçlı durduraç güçlendiricisidüşükdüşük açındırmadüşük açmdırılmışdüşük alaşımlı çelikdüşük alaşımlı takım çeliğidüşük çenedüşük dansiteli lipoproteindüşüdüşücü kaliksdüşdüş azmasıdüş bakısıdüş çalışmasıdüş eylemekbeslenmebeslenme alışkanlığıbeslenme basamağıbeslenme bilimibeslenme bozukluğubeslenme bozukluğu sonucu bozuklukbeslenme bölgesibeslenme çantasıBeslenme Destek beslenme düzenibeslenenbeslengibeslenibeslenilmebeslenilmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın