culture lag ne demek?

 1. Kültür eksikliği

kültür

 1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü
 3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
 4. Bireyin kazandığı bilgi.
 5. Tarım.
 6. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.
 7. Kültür
 8. Hücrelerin, dokuların ya da mikroorganizmaların, laboratuvarlarda besi yerinde yetiştirilmesi.
 9. Laboratuvar ortamında mikroorganizmaların uygun besi yerlerinde çoğaltılması işlemi.
 10. Uygun ortamda çoğaltılmış hücreler.

culture area

 1. Kültür alanı

culture change

 1. Kültür değişmesi

lag

 1. Latife, şaka.
 2. Geri kalmak, gecikmek, duraklamak, tahta kaplamak, yalıtım malzemesi ile kaplamak
 3. ), (f.) (ged, ging) kazan veya kemeri kaplamak için kullanılan dar tahta
 4. Böyle parçalarla kaplamak.
 5. (ged, ging) (i.), argo sürmek, sürgüne göndermek
 6. Hapishaneye atmak
 7. Mahkum, suçlu.
 8. (ged, ging) (i.), (s.) geri kalmak, oyalanmak, yavaş yavaş yürümek
 9. Gerileme, geri kalma
 10. Ağır, geri

Türetilmiş Kelimeler (bis)

culture areaculture changeculture complexculture contactculture detailscultureculture diffusionculture gapculture mediumculture of intellectualculturalcultural anthropologycultural attractioncultural cyclecultural degenerationlaglag anglelag behindlag correlationlag covariancelag effectlag endlag fazlag fazılag periodlala akallla antigensla antijenlerila bel tube
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın