cornea ne demek?

 1. Gözdeki saydam tabaka
 2. Saydam tabaka
 3. Bkz. kornea

kornea

 1. Saydam tabaka.
 2. Saydam tabaka
 3. Bk. saydam tabaka
 4. Göz yuvarlağının dış tabakasındaki tunika fibroza bulbisinin öne doğru tümseklik yapan, keratinleşmeyen çok katlı yassı epitelden oluşan saydam sert ön kısmı. Epiteliyum anterius adı verilen epitel altında dıştan içe doğru lamina limitans anteriyor, substansiya propriya, lamina limitans posteriyör ve epiteliyum posterius bulunur.
 5. Saydam boynuz deri.
 6. Gözün en dışta bulunan sert tabakasının yaklaşık 1/6'sını oluşturan saydam yapıdaki ön bölgesi.
 7. (en)[Kornea (die) ] cornea, transparent external coating of the eye.
 8. (en)Cornea.

cornea staphylomu

 1. Keratektazi

corneal

 1. Korneal

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cornea staphylomucornealcorneal abscesscorneal dermoidcorneal edemacorneal hyaline membranecorneal lipidiosiscorneal pigmentationcorneal reflexcorneal scissorscorncorn aphidcorn beefcorn beltcorn borer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın