corneal dermoid ne demek?

 1. Kornea dermoidi

kornea

 1. Saydam tabaka.
 2. Saydam tabaka
 3. Bk. saydam tabaka
 4. Göz yuvarlağının dış tabakasındaki tunika fibroza bulbisinin öne doğru tümseklik yapan, keratinleşmeyen çok katlı yassı epitelden oluşan saydam sert ön kısmı. Epiteliyum anterius adı verilen epitel altında dıştan içe doğru lamina limitans anteriyor, substansiya propriya, lamina limitans posteriyör ve epiteliyum posterius bulunur.
 5. Saydam boynuz deri.
 6. Gözün en dışta bulunan sert tabakasının yaklaşık 1/6'sını oluşturan saydam yapıdaki ön bölgesi.
 7. (en)[Kornea (die) ] cornea, transparent external coating of the eye.
 8. (en)Cornea.

corneal abscess

 1. Kornea apsesi

corneal edema

 1. Kornea ödemi

dermoid

 1. Dermoid kist.
 2. Deriye ait olan, onu andıran.
 3. Doğuştan kıl içeren deri parçasının gözün kornea veya konjunktivasında yer alması, kist dermoid, hlk. zagas.
 4. (en)Deriye benzeyen
 5. (en)Resembling skin, like skin.
 6. Dermoit, deri gibi
 7. Derimsi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

corneal abscesscorneal edemacorneal hyaline membranecorneal lipidiosiscorneal pigmentationcornealcorneal reflexcorneal scissorscorneal staphylomacorneal ulcercorneacornea staphylomucorncorn aphidcorn beefcorn beltcorn borerdermoiddermoid cystdermoid kistdermoid operasyonudermoid operationdermoid sinusdermoid sinüsdermodermoblastdermocosmeticsdermoepidermitdermografidermdermadermabrasiondermabrazyonDermacentor
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın