kornea ne demek?

 1. Saydam tabaka.
 2. Saydam tabaka
 3. Bk. saydam tabaka
 4. Göz yuvarlağının dış tabakasındaki tunika fibroza bulbisinin öne doğru tümseklik yapan, keratinleşmeyen çok katlı yassı epitelden oluşan saydam sert ön kısmı. Epiteliyum anterius adı verilen epitel altında dıştan içe doğru lamina limitans anteriyor, substansiya propriya, lamina limitans posteriyör ve epiteliyum posterius bulunur.
 5. Saydam boynuz deri.
 6. Gözün en dışta bulunan sert tabakasının yaklaşık 1/6'sını oluşturan saydam yapıdaki ön bölgesi.
 7. (en)[Kornea (die) ] cornea, transparent external coating of the eye.
 8. (en)Cornea.

saydam

 1. İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
 2. Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöz ve projeksiyona konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde, slayt.
 3. Diyapozitif.
 4. Asetat.
 5. Açık seçik, belirgin.
 6. Ardındaki nesnelleri belirgin biçimde gösteren ışık geçirici ortam.
 7. Ardındaki nesnelleri belirgin biçimde gösteren ışık geçirici ortam.
 8. Işığın saçılmadan geçişine olanak veren (özdek).
 9. İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan nesne. 2. Parlak.
 10. (en)Clear.

saydam tabaka

 1. Gözün ön bölümünde bulunan, ışığı geçiren küresel zar, kornea.
 2. (Lat: stratum: tabaka; lux: ışık) Derinin epidermis tabakasında, granüllü tabakanın üzerinde ve keratinli tabakanın altında yer alan, hücreleri eleidinle dolu olduğu için saydam görülen tabaka.
 3. Göz yuvarını örten en dış örtünün 1/6'sını oluşturan saydam ön bölgesi, kornea.
 4. (en)Cornea.
 5. (la)Stratum lucidium

kornea apsesi

 1. Kornea parenkimi arasına sınırlı olarak biriken irin koleksiyonu.
 2. (en)Corneal abscess.

kornea dermoidi

 1. Kornea koristomu.
 2. (en)Corneal dermoid.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kornea apsesikornea dermoidikornea koristomukornea lekelerikornea lipidozisikornea makasıkornea naklikornea ödemikornea pigmentasyonukornea refleksikornkornakorna çalmakkorna dügmesikorna düğmesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın