comma alignment ne demek?

  1. Virgüle göre hizalama

comma alignment tab

  1. Virgül ile hizalama noktası

comma

  1. İki nota arasındaki yarım sesten küçük ses aralığı.
  2. Virgül
  3. Comma bacillus virgül şeklinde mikrop, kolera mikrobu

alignment

  1. Işbirliği yapma
  2. Gruplaşma
  3. Sıra, hiza, hizalanma, sıralama, uyuşma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

comma alignment tabcommacomma accentcomma bacilluscomma delimitedcomma missingcomma separatedcomma separated valuescomma stylecommaaccentcommcomm operatorcomm10 envelopecomm10 zarfcomcom addinscom aralığıcom ayarlarıcom bağlantı noktalarıalignmentalignment checkalignment coilalignment iconsalignment of list textalignment picketalignalign atalign bottomalign cartridgealign center
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın