comma ne demek?

  1. Virgül
  2. İki nota arasındaki yarım sesten küçük ses aralığı.
  3. Comma bacillus virgül şeklinde mikrop, kolera mikrobu

virgül

  1. Yazılı cümlelerde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konulan, kısa bir durmayı göstermek için kullanılan noktalama işaretinin adı (,).
  2. (en)Virgule.
  3. (en)Point.
  4. (en)Comma.

comma accent

  1. Diğer virgül

comma alignment

  1. Virgüle göre hizalama

Türetilmiş Kelimeler (bis)

comma accentcomma alignmentcomma alignment tabcomma bacilluscomma delimitedcomma missingcomma separatedcomma separated valuescomma stylecommaaccentcommcomm operatorcomm10 envelopecomm10 zarfcomcom addinscom aralığıcom ayarlarıcom bağlantı noktaları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın