cihadı manevı ne demek?

  1. İlim, fikir, istiğfar gibi manevi unsurlarla din düşmanlarına karşı koymak. (Osmanlıca'da yazılışı: cihad-ı manevî)

cihadı asgar

  1. Küçük savaş. İslam müdafaası için silahla savaşma. (Osmanlıca'da yazılışı: cihad-ı asgar)

cihadı ekber

  1. İnsanın kendi nefsiyle mücadelesine büyük cihad (cihad-ı ekber) denilir.
  2. Nefis ile mücadele. (Osmanlıca'da yazılışı: cihad-ı ekber)

manevı

  1. (Ma'nevi) Manaya ait. Maddi olmayan. Mücerred. Ruhani. (Osmanlıca'da yazılışı: manevî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cihadı asgarcihadı ekbercihadıcihadcihad ı mukaddesmanevımanevı ilimlermanevı kültürmanevimanevi acı ile dökülen gözyaşlarımanemane and tail dystrophymaneagemaneaterManech koyunumanman about townman adasıman aliveman alive!
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın