cihadı ekber ne demek?

  1. İnsanın kendi nefsiyle mücadelesine büyük cihad (cihad-ı ekber) denilir.
  2. Nefis ile mücadele. (Osmanlıca'da yazılışı: cihad-ı ekber)

cihadı asgar

  1. Küçük savaş. İslam müdafaası için silahla savaşma. (Osmanlıca'da yazılışı: cihad-ı asgar)

cihadı manevı

  1. İlim, fikir, istiğfar gibi manevi unsurlarla din düşmanlarına karşı koymak. (Osmanlıca'da yazılışı: cihad-ı manevî)

ekber

  1. Hindistan'a hakim olan Türk hükümdarı.
  2. Pek büyük, azam, Allah'ın sıfatlarındandır ve Kur'an-ı Kerim'de 23 yerde geçer, isim olarak kullanılması iyi değildir.
  3. En büyük, çok büyük.
  4. Daha büyük, en büyük.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cihadı asgarcihadı manevıcihadıcihadcihad ı mukaddesekberekberiyeekberiyetekberül kebairekbesekbaekbadekbağırsak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın