church of england ne demek?

 1. Anglikan kilisesi

anglikan

 1. İngiliz kilisesine bağlı olan kimse.
 2. İngiliz kilisesine bağlı kimse.(Anglikan Kilisesine Cevap:Bir zaman bi-aman İslamın düşmanı, siyasi bir dessas, yüksekte kendini göstermek isteyen vesvas bir papaz, desise niyetiyle, hem inkar suretinde, hem de boğazımızı pençesiyle sıktığı bir zaman-ı elimde pek şematetkarane bir istifhamiyle dört şey sordu bizden. Altıyüz kelime istedi. Şematetine karşı yüzüne "Tuh!" demek, desisesine karşı; küsmekle sükut etmek, inkarına karşı da; tokmak gibi bir cevab-ı müskit vermek lazımdı. Onu muhatab etmem. Bir hakperest adama böyle cevabımız var:O dedi birincide: "Muhammed (A.S.M.) dini nedir?" Dedim: İşte Kur'andır. Erkan-ı sitte-i İman, erkan-ı hamse-i İslam, esas maksad-ı Kur'an.Der ikincisinde: "Fikir ve hayata ne vermiş?" Dedim: Fikre tevhid, hayata istikamet. Buna dair şahidim: $Der üçünc--uşu--nde: "Mezahim-i hazıra nasıl tedavi eder?" Derim: Hurmet-i riba, hem vücub-u zekatla. Buna dair şahidim: $ da. $Der dördünc--uşu--nde: "İhtilal-i beşere ne nazarla bakıyor?" Derim: Sa'y, aslı esasdır. Servet-i insaniye, zalimlerde toplanmaz, saklanmaz ellerinde. Buna dair şahidim: $
 3. (en)Anglican, member of the Church of England.

church of ireland

 1. İrlanda kilisesi

church of nativity

 1. DoğŸuşŸ Kilisesi, Beytüllahim kilisesi

of

 1. Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz
 2. (en)Ugh!.
 3. (en)In a general sense, from, or out from; proceeding from; belonging to; relating to; concerning; used in a variety of applications; as: Denoting that from which anything proceeds; indicating origin, source, descent, and the like; as, he is of a race of kings; he is of noble blood.
 4. (en)Denoting possession or ownership, or the relation of subject to attribute; as, the apartment of the consul: the power of the king; a man of courage; the gate of heaven.
 5. (en)Denoting the material of which anything is composed, or that which it contains; as, a throne of gold; a sword of steel; a wreath of mist; a cup of water.
 6. (en)Oil filters.
 7. (en)Denoting part of an aggregate or whole; belonging to a number or quantity mentioned; out of; from amongst; as, of this little he had some to spare; some of the mines were unproductive; most of the company.
 8. (en)Prep w dat , from, out of, of, away from, contrary to, by.
 9. (en)Denoting that by which a person or thing is actuated or impelled; also, the source of a purpose or action; as, they went of their own will; no body can move of itself; he did it of necessity.
 10. (en)Optional Form Source: US EPA.

england

 1. Ingiltere .

Türetilmiş Kelimeler (bis)

church of irelandchurch of nativitychurch of romechurch of the nativitychurchchurch bellchurch bellschurch buildingchurch choirchurch keychurch musicchuchuatammachubchub mackarelchub mackerelofof a certain ageof a certain lengthof a certain qualityof a collapseof a deviceof a good familyof a hogof a kindof a moment agooo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın