chronically ill ne demek?

 1. Kronik bir şŸekilde hasta, sıkça hasta, sürekli tekrar eden bir hastalığŸı olan hasta

chronically

 1. Kronik bir tarzda, kalıcı bir şŸekilde, uzun bir zaman dilimi için
 2. Müzmin olarak

chronical

 1. Kronik

ill

 1. Keskinlik veya parlaklık manasından alınmış olup; feryat, yemin, ahid ve karabet manalarına gelir. İbranice "il", ilah demek olduğu da söylenmiştir. (E.T.)
 2. (worse, worst), hasta, rahatsız, keyifsiz
 3. Fena, kötü
 4. Ters, meşum, uğursuz
 5. Sert, acı, hain, haksız
 6. Çirkin, kerih
 7. Kabili- yetsiz
 8. Fenalık, kötülük, zarar
 9. Hastalık, rahatsızlık, acı
 10. Fena surette

Türetilmiş Kelimeler (bis)

chronicallychronicalchronicchronic abcesschronic abscesschronic absencechronic appendicitisillill adaptedill advisedill affectedill assortedill assorted coupleill at easeill beingill bloodill bredilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın