ill assorted couple ne demek?

 1. Uyumsuz çift
 2. Yakışmayan çift
 3. Birbirine uymayan çift

uyumsuz

 1. Uyumu olmayan, ahenksiz.
 2. (en)Awkward.
 3. (en)Discordant.
 4. (en)Maladjusted.
 5. (en)Inharmonious.
 6. (en)Incompatible.
 7. (en)Not adaptable.
 8. (en)Dissonant.
 9. (en)Inadaptable.
 10. (en)Incongruous.

ill assorted

 1. Yakışmayan
 2. Uyumsuz

ill

 1. Keskinlik veya parlaklık manasından alınmış olup; feryat, yemin, ahid ve karabet manalarına gelir. İbranice "il", ilah demek olduğu da söylenmiştir. (E.T.)
 2. (worse, worst), hasta, rahatsız, keyifsiz
 3. Fena, kötü
 4. Ters, meşum, uğursuz
 5. Sert, acı, hain, haksız
 6. Çirkin, kerih
 7. Kabili- yetsiz
 8. Fenalık, kötülük, zarar
 9. Hastalık, rahatsızlık, acı
 10. Fena surette

assorted

 1. Çeşidine göre ayrılmış
 2. Çeşit çeşit
 3. Karışık, çeşitli

couple

 1. Rotatif kuvvet
 2. İlave etmek
 3. Çiftleşmek
 4. Eşleştirmek, birleştirmek
 5. Çift, iki eş
 6. Karı koca
 7. İki eşit ve birbirine zıt kuvvet
 8. Bitiştirmek, birleştirmek
 9. Bağlantı kurmak, bağlamak
 10. Çiftleştirmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ill assortedillill adaptedill advisedill affectedill at easeill beingill bloodill bredill breedingilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleriassortedassorted appetizersassorted fruitsassorted nutsassorterassortassort withassocationassociableassociateassociate directorassociate in crime
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın