chronically ne demek?

  1. Kronik bir tarzda, kalıcı bir şŸekilde, uzun bir zaman dilimi için
  2. Müzmin olarak

chronically ill

  1. Kronik bir şŸekilde hasta, sıkça hasta, sürekli tekrar eden bir hastalığŸı olan hasta

chronical

  1. Kronik

Türetilmiş Kelimeler (bis)

chronically illchronicalchronicchronic abcesschronic abscesschronic absencechronic appendicitis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın