character actor ne demek?

 1. Karakter oyuncusu

karakter

 1. Ayırt edici nitelik.
 2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
 3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
 4. Üstün, manevi özellik
 5. Basımda harf türü.
 6. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
 7. Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
 8. Bk. ayrıtlık
 9. Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.
 10. Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.

character analysis

 1. Karakter analizi

character assassination

 1. Kasıtlı küçük düşürücü iftira

actor

 1. Aktör, oyuncu, erkek oyuncu, katılımcı
 2. Artist, aktör, oyuncu
 3. Yapan kimse.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

character analysischaracter assassinationcharacter at a time printercharacter boundarycharacter boxcharactercharacter cellcharacter checkcharacter codecharacter codesCharacidaecharacinescharacinidaecharabancactoractor idactor manageractor who improvisesactorsactors assistantactors lineactoactomyosinactact a foolact a partact against someones ordersact as
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın