character ne demek?

 1. Karakter
 2. Harf, harf türü
 3. Işaret
 4. Kişilik
 5. Huy, tabiat, ahlak
 6. El yazısı
 7. Vasıf, nitelik
 8. Hususiyet, özellik, nitelik
 9. Karakteristik yapı
 10. Şöhret, nam
 11. Bonservis
 12. Statü, durum
 13. Tip, şahıs
 14. Garip kişiliği olan kimse
 15. (tiyatro) karakter, canlandırılan kişi
 16. Şan, isim
 17. Alfabe
 18. Oymak.
 19. Bk. tonal character

karakter

 1. Ayırt edici nitelik.
 2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
 3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
 4. Üstün, manevi özellik
 5. Basımda harf türü.
 6. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
 7. Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
 8. Bk. ayrıtlık
 9. Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.
 10. Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.

character actor

 1. Karakter oyuncusu

character analysis

 1. Karakter analizi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

character actorcharacter analysischaracter assassinationcharacter at a time printercharacter boundarycharacter boxcharacter cellcharacter checkcharacter codecharacter codesCharacidaecharacinescharacinidaecharabanc
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın