certain to happen ne demek?

 1. Olacağı kesin, mutlaka gerçekleşecek

certain to

 1. Kesin olarak

certain

 1. Belirlenmiş, belirli, belli
 2. Katı kesin
 3. Emin, kaçınılmaz
 4. Muhakkak, şüphesiz
 5. Belirli, muayyen, kararlaşmış
 6. Güvenilir, itimada şayan
 7. Herhangi bir, falanca
 8. Belirli olmayan miktar, bir kısım
 9. Güvenilir, kuşkusuz, emin

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

happen

 1. Meydana gelmek
 2. Rast gelmek
 3. Başından geçmek
 4. Tesadüf etmek
 5. Rastlamak, başına gelmek
 6. Vuku bulmak
 7. Gerçekleşmek
 8. Olmak, vaki olmak
 9. Cereyan etmek, olmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

certain tocertaincertain amountcertain contractcertain distancecertain eventcertain game at cardscertain number ofcertain ofcertain personcertcercer heatercer hocasıcer miliceratoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın