certain ne demek?

 1. Katı kesin
 2. Emin, kaçınılmaz
 3. Muhakkak, şüphesiz
 4. Belirli, muayyen, kararlaşmış
 5. Güvenilir, itimada şayan
 6. Herhangi bir, falanca
 7. Belirli olmayan miktar, bir kısım
 8. Güvenilir, kuşkusuz, emin
 9. Belirlenmiş, belirli, belli

katı

 1. Sert, yumuşak karşıtı
 2. Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim.
 3. Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan.
 4. Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp.
 5. Çok, aşırı derecede
 6. Taşlık.
 7. Bkz.katı hal.
 8. Çeşitli omurgalı veya omurgasız hayvanların sindirim kanalı üzerinde bulunan ve besinin öğütüldüğü kaslı bölge. Taşlık.
 9. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirli biçim ve oylum kümelerinde toplandıkları, dolayısıyla ancak titreşim yapabildikleri evre. (Cam, zift gibi özdekler, görünüş benzerliklerine karşın örüt yapılı olmadıklarından kati durumda sayılmazlar.)
 10. Çok, pek, fazla, yeğin.

certain amount

 1. Belirli miktar
 2. Belirli bir toplam

certain contract

 1. Kesin sözleşme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

certain amountcertain contractcertain distancecertain eventcertain game at cardscertain number ofcertain ofcertain personcertain tocertain to happencertcercer heatercer hocasıcer milicera
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın