cahiliyyet ne demek?

  1. Cahilliğe ait.

cahiliye

  1. Araplarda Müslümanlıktan önceki çağ.
  2. Sözlükte bilgisizlik anlamına gelen cehl kökünden türetilmiş olup, "bilgiden yoksun olmak, bir konuda doğru olanın tersine inanmak, yapılması gerekenin tersini yapmak" demektir. İslami dönemde ortaya çıkmış olan cahiliye kelimesi özel olarak, Araplar'ın İslam'dan önceki dini ve sosyal hayat telakkilerini, genel olarak da kişilerin ve toplumların günah ve isyanlarını ifade eden bir terimdir. Kuran'da dört yerde geçen cahiliye terimi Araplar'ın İslam'dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslami devirden ayırt etmek için kullanılmıştır. Bu sebeple genel olarak Araplar'ın İslam'dan önceki dönemine Cahiliye ve Cahiliye çağı denilmektedir. (Kuran Yolu).

cahiliye devri

  1. arap tarihinde islamlığın doğuşundan önceki dönem. hz. muhammed'in peygamberliğinden hemen önceki dönem. (ilk cahiliye: hz. nuh ve hz. ibrahim'in peygamberliğinden önceki devirler.)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cahiliyecahiliye devricahiliyetcahili anudcahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın