cahili anud ne demek?

  1. İnatçı cahil. (Osmanlıca'da yazılışı: cahil-i anûd)

cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir

  1. Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

cahiliye

  1. Araplarda Müslümanlıktan önceki çağ.
  2. Sözlükte bilgisizlik anlamına gelen cehl kökünden türetilmiş olup, "bilgiden yoksun olmak, bir konuda doğru olanın tersine inanmak, yapılması gerekenin tersini yapmak" demektir. İslami dönemde ortaya çıkmış olan cahiliye kelimesi özel olarak, Araplar'ın İslam'dan önceki dini ve sosyal hayat telakkilerini, genel olarak da kişilerin ve toplumların günah ve isyanlarını ifade eden bir terimdir. Kuran'da dört yerde geçen cahiliye terimi Araplar'ın İslam'dan önceki inanç, tutum ve davranışlarını İslami devirden ayırt etmek için kullanılmıştır. Bu sebeple genel olarak Araplar'ın İslam'dan önceki dönemine Cahiliye ve Cahiliye çağı denilmektedir. (Kuran Yolu).

anud

  1. Muannid. Çok inatçı. (Osmanlıca'da yazılışı: anûd)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdircahiliyecahiliye devricahiliyetcahiliyyetcahilcahil kalmakcahil kimsecahil tipcahil ve zevksizcahidcahidecahiercahifcahcahancahanacaharcaharacteranudanudattaanuanuclearanuğ
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın