yazılı emir ne demek?

 1. Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması.
 2. Bk. yazılı buyruk
 3. (en)Writ.

yazılı buyruk

 1. Yargıç ve yargılıklarca verilipte yargıtayca incelenmeden kesinleşen karar ve yargıların yasaya aykırı olduğunu öğrenen Tüze Bakanının, bu yargı ya da kararın, yasa adına bozdurulması için yargıtaya başvurması amacıyle C. Başsavcılığına yazılı olarak verdiği buyruk.
 2. (en)Ministerial order.
 3. (fr)Ordre ministériel

yazılı eser

 1. (en)Literature.

yazılı basın

 1. Basın.

emir

 1. Osmanlı Devleti'nde beylerbeyi ve Tanzimat'tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
 2. Peygamberimizin soyundan gelen.
 3. Büyük bir hanedana mensup kimse.
 4. Araplarda ve daha başka Müslüman ülkelerde bir kavim, şehir veya ülkenin başı.
 5. Bir makamdan öbürüne geçerken görevliye verilen belge.
 6. Talimat, ferman.
 7. İstek.
 8. Abbasi Devleti'nde başkomutan.
 9. Borsada menkul değer alıp satmak amacıyla aracılara yazılı ya da sözlü biçimde yapılan bildirim.
 10. Bk. buyruk

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yazılı eseryazılı basınyazılı biçimyazılı bildirimyazılı buyrukyazılı çıktıyazılıyazılı değeryazılı haniyazılı hukukyazılyazılayazılabilir çentiğiyazılamayazılama masasıemiremir almakemir altındaki kimseemir belirtenemir bil maruf ve nehiy anil münkeremir bölmeemir cümlesiemir eriemir etmekemir i ahoremiemiaemiciemici kıllaremici kömür
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın