bulgu belgelerinin kendiliğinden kamu malı olması ne demek?

 1. Bulgu belgelerinin, yasalarda belirtilen sürenin geçmesiyle kamu malı olması.
 2. (en)Automatic lapse of patents.
 3. (fr)Expiration automatique des brevets

bulgu

 1. Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey.
 2. Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice.
 3. Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın belirlenmesine yarayan olgu veya olay, belirgi, araz, semptom.
 4. Aristoteles'in Poetika'sında bir kişinin başkasını çeşitli izlerden, eşyalardan ve yaptığı hareketlerden, dolayı tanıması. Bilgisizlikten bilgiye geçiş.Dgr.: Yun. Anagnorisis
 5. Adli ve idari soruşturmalarda elde edilen, olayın aydınlatılmasına katkısı olabileceği düşünülen ve ilgili makamlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda delil niteliği kazanabilecek her türlü öge.
 6. Belirti.
 7. Bulunan şey, keşif.
 8. Anlayış.
 9. İlham.
 10. (en)Sign.

bulgu belgelerini bölümleme

 1. Kütüğe yazım kolaylığı sağlamak ve yinelemeleri önlemek için, bulgu belgelerini bilim dalları kümelemesine dayanan bir kurala göre ayırma.
 2. (en)Classification of patents.
 3. (fr)Classification des brevets

kendiliğinden

 1. Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine, bizatihi
 2. İnsan eliyle ekilmeden yetişen, hudayinabit.
 3. İradesiz olarak gerçekleşen (hareket).
 4. Dış etkilerin zorlaması olmadan iç sebeplerle oluşan.
 5. Doğuş özelliklerinin ya da erkesinin yapısal sonucu olan, bir dış etkenin uygulamasından bağımsız.
 6. Başka şeylerin etkisi altında kalmaksızın kendi kendine oluşan.
 7. (en)Automatically.
 8. (en)Spontaneously.
 9. (en)Per se.
 10. (en)Of one's own accord.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bulgubulgu belgelerini bölümlemebulgu belgelerini uluslararası bölümlemebulgu belgelerinin alım satımıbulgu belgelerinin bağımsızlığıbulgu belgeli tekniklerbulgu belgeli üretimbulgu belgeli yöntemlerin işletilmesibulgu belgesibulgu belgesi dizgesinin tekelci sonuçlarıbulg.bulganbulgarbulgarcabulgaribelgelerin açıklanmasıbelgeleri ciltlemebelgelerimbelgelerbelgeler karşılığı ödünç vermebelgeler üzerine yargıbelgelere dayananbelgelere dayandırmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın