bulgu belgeli yöntemlerin işletilmesi ne demek?

 1. Yeniliği kabul edilerek bulgu belgesi verilmiş olan yöntemlerin işletilmesi, onlardan yararlanılarak üretim yapılması.
 2. (en)Use of patented process.
 3. (fr)Exploration des procédés brevetées

bulgu

 1. Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey.
 2. Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice.
 3. Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun, hastalığın belirlenmesine yarayan olgu veya olay, belirgi, araz, semptom.
 4. Aristoteles'in Poetika'sında bir kişinin başkasını çeşitli izlerden, eşyalardan ve yaptığı hareketlerden, dolayı tanıması. Bilgisizlikten bilgiye geçiş.Dgr.: Yun. Anagnorisis
 5. Adli ve idari soruşturmalarda elde edilen, olayın aydınlatılmasına katkısı olabileceği düşünülen ve ilgili makamlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda delil niteliği kazanabilecek her türlü öge.
 6. Belirti.
 7. Bulunan şey, keşif.
 8. Anlayış.
 9. İlham.
 10. (en)Sign.

bulgu belgelerini bölümleme

 1. Kütüğe yazım kolaylığı sağlamak ve yinelemeleri önlemek için, bulgu belgelerini bilim dalları kümelemesine dayanan bir kurala göre ayırma.
 2. (en)Classification of patents.
 3. (fr)Classification des brevets

belgeli

 1. Belgesi olan (kimse).
 2. İki yıl üst üste sınıfta kaldığı için okula devam etme hakkını yitirerek belge alan (öğrenci).
 3. Kanaat verici belgesi olan.
 4. (en)Documented.
 5. (en)Qualified.
 6. (en)Documentary.
 7. (en)Dismissed from school.
 8. (en)Certificated.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bulgubulgu belgelerini bölümlemebulgu belgelerini uluslararası bölümlemebulgu belgelerinin alım satımıbulgu belgelerinin bağımsızlığıbulgu belgelerinin kendiliğinden kamu malı olmasıbulgu belgeli tekniklerbulgu belgeli üretimbulgu belgesibulgu belgesi dizgesinin tekelci sonuçlarıbulg.bulganbulgarbulgarcabulgaribelgelibelgeli ayırmaçbelgeli bulgubelgeli bulgunun işletilmemesibelgeli çekbelgeli kredibelgeli ödekbelgeli saycabelgelikbelgelik araştırmasıbelgelebelgelemebelgeleme hatasıbelgeleme kitabıbelgeleme sistemi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın