belgeler üzerine yargı ne demek?

 1. Her iki yanın yazılı savlarına, savunmalarına ve dayandıkları belgelere göre, kendileri dinlenmeksizin verilen vargı ve yargı.
 2. (fr)Jugement sur procédure écrite

belgeler

 1. (en)Certificates

belgeler karşılığı ödünç verme

 1. Tecimsel değer ve nitelikteki belgeler karşılığı verilen ödünç paralar.
 2. (en)Loan against documents.
 3. (fr)Avance contre documents

üzerine

 1. Üstüne.
 2. Hakkında.
 3. ...-den dolayı.
 4. ...-den sonra.
 5. (en)Over.
 6. (en)Above.
 7. (en)Onto.
 8. (en)Upon.
 9. (en)About.

yargı

 1. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.
 2. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza
 3. Mahkeme.
 4. Yüklemle bildirilen karar veya düşünce: Geleceksin, gideceğiz, yapsın vb.
 5. Devletin türe düzenini korumaya ilişkin bağımsız bir yargıç kuruluşunca yaptığı görev ile türe uyuşmazlıklarının yargılıklarda çözümlenmesi eylemi.
 6. Yargıcın gördüğü bütün davaları, olaya ilişkin yasalara göre çözümlemek için söylediği en son söz.
 7. Hüküm, muhakeme.
 8. Adalet.
 9. (en)Estimation.
 10. (en)Judgment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

belgelerbelgeler karşılığı ödünç vermebelgelere dayananbelgelere dayandırmakbelgeleri ciltlemebelgelerimbelgelerin açıklanmasıbelgelerle anlatmakbelgelerle kanıtlamabelgelebelgelemebelgeleme hatasıbelgeleme kitabıbelgeleme sistemibelgebelge açbelge adıbelge alanlarıbelge almaküzerineüzerine alınmaküzerine almaüzerine almaküzerine atılmaküzerine atlamaküzerine atmaküzerine bahse girilmemişüzerine bahse girmeküzerine basarak okumaküzerindeüzerinde bulundurmaküzerinde çalışılmamışüzerinde çalışılmışüzerinde çok durmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın