belgelere dayandırmak ne demek?

  1. (en)Document.

belgelere dayanan

  1. (en)Documentary.

belgeler

  1. (en)Certificates

dayandırmak

  1. Dayanmasını sağlamak, istinat ettirmek.
  2. (en)To lean sth on sth.
  3. (en)To make sth depend on sth.
  4. (en)Father on / upon.
  5. (en)Predicate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

belgelere dayananbelgelerbelgeler karşılığı ödünç vermebelgeler üzerine yargıbelgeleri ciltlemebelgelebelgelemebelgeleme hatasıbelgeleme kitabıbelgeleme sistemibelgebelge açbelge adıbelge alanlarıbelge almakdayandırmakdayandırmadayandırmamakdayandırdayandırılabilir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın