budget constraint ne demek?

 1. Bütçe kısıtı
 2. Bütçe sınırlaması

bütçe

 1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü
 2. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.
 3. Devletin gelecek dönem içinde elde edeceği gelirlerle, yapacağı giderleri bir arada gösteren belge. krş. genelbütçe, konsolidebütçe, mahalli idarelerbütçesi, katmabütçe
 4. İşletmelerin gelecekte belirli bir dönemde gerçekleşmesini öngördükleri gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel.
 5. Hanehalkının gelir ve harcamaları. krş. tüketicibütçesi
 6. Bk. ödeneklik
 7. Bk. geçinge
 8. Fr. Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri.
 9. (en)Budget.
 10. (en)Supply.

budget control

 1. Bütçe denetimi

budget

 1. Stok
 2. Bütçe yapmak
 3. Bütçe
 4. Bütçenin ayrıntılarıyla ilgilenmek
 5. Ayarlamak

constraint

 1. Alıkoyma
 2. Çekinme
 3. Kendini tutma
 4. Sınırlama
 5. Manevi baskı
 6. Zorlama, baskı
 7. Sınırlama, tahdit
 8. Sıkıntı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

budget controlbudgetbudget advancebudget auditingbudget balancebudget deficitbudget discussionbudget elasticbudget equilibriumbudget estimatesbudgebudge frombudgerigarbudbud ı kutubbud ı zaviyevıbud stickbud u nebudconstraintconstraint setconstraintsconstrainconstrain numericconstrainableconstrainedconstrained optimization
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın