budget deficit ne demek?

 1. Bütçe açığı

bütçe

 1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü
 2. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.
 3. Devletin gelecek dönem içinde elde edeceği gelirlerle, yapacağı giderleri bir arada gösteren belge. krş. genelbütçe, konsolidebütçe, mahalli idarelerbütçesi, katmabütçe
 4. İşletmelerin gelecekte belirli bir dönemde gerçekleşmesini öngördükleri gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel.
 5. Hanehalkının gelir ve harcamaları. krş. tüketicibütçesi
 6. Bk. ödeneklik
 7. Bk. geçinge
 8. Fr. Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri.
 9. (en)Budget.
 10. (en)Supply.

budget discussion

 1. Bütçe görüşmesi
 2. Bütçe müzakeresi

budget advance

 1. Bütçe öndeliği

deficit

 1. Eksiklik
 2. Dezavantaj
 3. Kasa açığı
 4. Sermaye açığı
 5. Hesap açığı
 6. Zarar

Türetilmiş Kelimeler (bis)

budget discussionbudget advancebudget auditingbudget balancebudget constraintbudget controlbudgetbudget elasticbudget equilibriumbudget estimatesbudgebudge frombudgerigarbudbud ı kutubbud ı zaviyevıbud stickbud u nebuddeficitdeficit accountdeficit budgetdeficit financingdeficit in budgetdeficit of commercedeficit spendingdeficienciesdeficiencydeficiency accountdeficiency anemiadeficiency billdefidefi bela kabilindendefi cudefi hacetdefi hacet etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın