budget equilibrium ne demek?

 1. Bütçe dengesi

bütçe

 1. Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü
 2. Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.
 3. Devletin gelecek dönem içinde elde edeceği gelirlerle, yapacağı giderleri bir arada gösteren belge. krş. genelbütçe, konsolidebütçe, mahalli idarelerbütçesi, katmabütçe
 4. İşletmelerin gelecekte belirli bir dönemde gerçekleşmesini öngördükleri gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel.
 5. Hanehalkının gelir ve harcamaları. krş. tüketicibütçesi
 6. Bk. ödeneklik
 7. Bk. geçinge
 8. Fr. Devletin veya diğer kuruluşların yıllık gelir ve giderlerini (sarfiyat ve varidatlarını) gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleri.
 9. (en)Budget.
 10. (en)Supply.

budget

 1. Stok
 2. Bütçe yapmak
 3. Bütçe
 4. Bütçenin ayrıntılarıyla ilgilenmek
 5. Ayarlamak

budget advance

 1. Bütçe öndeliği

equilibrium

 1. Denge durumu
 2. Denge, muvazene
 3. Bkz. ekilibriyum
 4. Denklik, tarafsızlık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

budgetbudget advancebudget auditingbudget balancebudget constraintbudget controlbudget deficitbudget discussionbudget elasticbudget estimatesbudgebudge frombudgerigarbudbud ı kutubbud ı zaviyevıbud stickbud u nebudequilibriumequilibrium constantequilibrium curveequilibrium exchange rateequilibrium interest rateequilibrium molarityequilibrium pointequilibrium positionequilibrium priceequilibrium quantityequilibristequilibrantequilibrateequilibratingequilibrationequilibrator
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın