bosluk orani ne demek?

 1. (en)Vacancy rate

vacancy

 1. Açık kontenjan
 2. Dalgınlık, bön bön bakış
 3. İşsizlik, tembellik
 4. Akılsızlık
 5. Boşluk, açıklık
 6. Boş yer, aralık, fasıla.
 7. Boş oda

bosluk açisi

 1. (en)Clearance angle

bosluk çubugu

 1. (en)Spacebar

oran

 1. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
 2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
 3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
 4. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı.
 5. İki niceliğin bölümü.
 6. İki niceliğin bölümü.
 7. İncelenen nüfusta belli bir sürede görülen iki olaydan birinci olay sayısının ikinci olay sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.
 8. Ölçü, nispet, derece.
 9. Tahmin.
 10. Ölçülü, hesaplı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bosluk açisibosluk çubugubosluk empedansibosluk frekansmetresibosluk karakteribosluk modubosluk rezonatörübosluk tüpübosluk yaratBOSbos bellekbos dizgibos dizibos dolasoranoran bilgisioran birimioran değiştiroran dışıoraorachoracheoracıkoracıkta
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın