bosluk karakteri ne demek?

 1. (en)Blank character

blank

 1. Boş, yazısız, açık, beyaz
 2. Manasız, anlamsız
 3. Son şeklini almamış
 4. Şaşkın
 5. Boş ve açıklık yer
 6. Üzerinde yazı olmayan kağıt
 7. Piyangoda boş numara
 8. Nişan tahtasnın ortası, hedef
 9. Kurusıkı fişek
 10. (argo) çok düşük kaliteli uyuşturucu madde

bosluk açisi

 1. (en)Clearance angle

bosluk çubugu

 1. (en)Spacebar

karakter

 1. Ayırt edici nitelik.
 2. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
 3. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi
 4. Üstün, manevi özellik
 5. Basımda harf türü.
 6. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
 7. Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
 8. Bk. ayrıtlık
 9. Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. Genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.
 10. Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bosluk açisibosluk çubugubosluk empedansibosluk frekansmetresibosluk modubosluk oranibosluk rezonatörübosluk tüpübosluk yaratBOSbos bellekbos dizgibos dizibos dolaskarakteri canlandırmakarakterigirintilekarakteristikkarakteristik degerkarakteristik değerkarakteristik denklemkarakteristik doğrultukarakteristik egrikarakteristik eğrikarakteristik empedanskarakterkarakter aktörükarakter alanıkarakter alttakımıkarakter alttakimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın