bos dizi ne demek?

 1. (en)Null string

null

 1. İşe yaramaz
 2. Hükümsüz, geçersiz
 3. Değersiz
 4. Var olmayan
 5. Olumsuz
 6. Önemsiz, boş

bos dizgi

 1. (en)Empty string

bos dolas

 1. (en)Lollygag

dizi

 1. Dizi film.
 2. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra.
 3. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
 4. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra.
 5. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.
 6. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.
 7. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.
 8. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.
 9. Film.
 10. Oturma yeridizisi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bos dizgibos dolasbos bellekbos grunniensBos indicus sığırıBOSbos konusmabos lafbos mutusbos mutus grunniensbobo be brought upbo fonksiyonlar sınıfıbo function classbo inciridizidizi adıdizi dibinden ayrılmamakdizi dizidizi düzenledizi filmdizi fişidizi halinde çıkmakdizi halinde yayınlanan karikatürdizi ışıklardizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın