boom and bust ne demek?

 1. Ani yükseliş ve düşüş

boom

 1. Çıkış yapmak
 2. Patlama
 3. Gümlemek, gürlemek, gümbürdemek
 4. Güm!
 5. Top gibi derin ve kuvvetli bir ses çıkarmak, gürlemek
 6. Vızıldamak
 7. Hamle yapmak, acele hareket etmek
 8. Uğuldamak
 9. Seren, bumba, baston
 10. Akıntının kütükleri götürmemesi ve gemilerin seyrine engel olunması için set şeklinde konulmuş ve araları zincirli tomruk dizisi

boom out

 1. Kalın sesle söylemek, gürleyerek söylemek

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

bust

 1. Batmak
 2. Baskın yapmak
 3. Fiyasko
 4. (argo) tutuklama
 5. Büst
 6. Bust up / boşanmak, ayrılmak
 7. Iflâs etmek
 8. Patlamak, patlak vermek
 9. Patlatmak
 10. Mahvetmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boomboom outboom townboomboxboomerboomerangboomingbooming soundboomletboomtownbooboo booboobboob memeboob tubeandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın