bode ill ne demek?

 1. Kötüye işaret olmak, hayra alamet olmamak

bode çizeneği

 1. (en)Bode diagram

bode diagram

 1. Bode çizeneği

ill

 1. Keskinlik veya parlaklık manasından alınmış olup; feryat, yemin, ahid ve karabet manalarına gelir. İbranice "il", ilah demek olduğu da söylenmiştir. (E.T.)
 2. (worse, worst), hasta, rahatsız, keyifsiz
 3. Fena, kötü
 4. Ters, meşum, uğursuz
 5. Sert, acı, hain, haksız
 6. Çirkin, kerih
 7. Kabili- yetsiz
 8. Fenalık, kötülük, zarar
 9. Hastalık, rahatsızlık, acı
 10. Fena surette

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bode çizeneğibode diagrambode wellbodebodefulbodegabodementbodensatzbodbod biochemical oxygen demandbodachbodaciousbodden kıyılarıillill adaptedill advisedill affectedill assortedill assorted coupleill at easeill beingill bloodill bredilil halkıil ilköğretim kuruluil jandarmasıil özel idareleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın