bodden kıyıları ne demek?

 1. Derinliği az, girintisi çıkıntısı çok, karaya iyice sokulmuş koylar ve körfezlerle dolu bir çeşit kıyı.

boddhisatva

 1. Aydınlanmaya erişŸmişŸ ancak diğŸer insanların da bu aşŸamaya erişŸmesine yardımcı olmak için Nirvana'ya girmeyi erteleyen kimse (Budizm)

bod

 1. Bk. biyokimyasal oksijen ihtiyacı
 2. Biyolojik oksijen ihtiyacı.
 3. (en)Biological oxygen demand.
 4. Kisi
 5. (board of directors) "board of directors (yönetim kurulu)"; yöneticiler grubu, başŸ meclis

kıyı

 1. Kara ile suyun birleştiği yer
 2. Kenar, uç
 3. Sahil
 4. Issız, tenha yer.
 5. Karanın deniz boyunca uzanan bölümü.
 6. Kuşak izgesi gibi bir girişim ya da kırınım kuşağı çizgi dizgesinin sınır dalga boyu.
 7. Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alan.
 8. (en)Border.
 9. (en)Inshore.
 10. (en)Side.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boddhisatvabodbod biochemical oxygen demandbodachbodaciouskıyılamakıyılamakkıyılgıkıyılıkkıyılısini
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın