bismil ne demek?

 1. Boğazlanmış, kesilmiş.

bismilgah

 1. Hayvan kesilen yer, salhane. (Osmanlıca'da yazılışı: bismil-gâh)

bismillah

 1. Allah'ın adıyla
 2. Besmele
 3. Allah namına, Allah için, Allah'ın adı ve izni ile.(Esbab-ı zahiriye eliyle gelen nimetleri, o esbab hesabına almamak gerektir. Eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse -mesela hayvan ve ağaç gibi- doğrudan doğruya Cenab-ı Hak hesabına verir. Madem o, lisan-ı hal ile Bismillah der, sana verir. Sen de Allah hesabına olarak Bismillah de, al. Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise; o Bismillah demeli, sonra ondan al, yoksa alma. Çünkü $ ayetinin mana-yı sarihinden başka bir mana-yı işarisi şudur ki: "Mün'im-i Hakiki'yi hatıra getirmiyen ve onun namıyla verilmiyen nimeti yemeyiniz" demektir. O halde hem veren Bismillah demeli, hem alan Bismillah demeli. Eğer o bismillah demiyor, fakat sen de almağa muhtaç isen sen bismillah de, onun başı üstünde rahmet-i ilahiyenin elini gör, şükür ile öp, ondan al. Yani: Nimetten in'ama bak, in'amdan Mün'im-i Hakiki'yi düşün. Bu düşünmek bir şükürdür. Sonra o zahiri vasıtaya istersen dua et. Çünki o nimet onun eliyle size gönderildi. L.)(Kur'an-ı Kerim nimetleri, ayetleri, delilleri tadad ederken $ ayet-i celilesi tekrar ile zikredilmekte olduğundan şöyle bir delalet vardır ki: Cin ve insin en çok isyanlarını, en şedit tuğyanlarını, en azim küfranlarını tevlid eden şöyle bir vaziyetleridir ki, nimet içinde in'amı görmüyorlar. İn'amı görmediklerinden Mün'im-i Hakiki'den gaflet ederler. Mün'imden gafletleri saikasıyla, o ni'metleri, esbaba veya tesadüfe isnad ederek, Allah'tan o nimetlerin geldiğini tekzib ediyorlar. Binaenaleyh, herbir nimetin bidayetinde, mü'min olan kimse Besmele'yi okusun. Ve o nimetin Allah'tan olduğunu kasdetmekle, kendisi ancak Allah'ın ismiyle, Allah'ın hesabına aldığını bilerek, Allah'a minnet ve şükranla mukabelede bulunsun. M.N.)
 4. (bi'smillah) Şaşkınlık anında söylenen bir söz.
 5. (en)An adjuration or exclamation common among the Mohammedans.
 6. (en)In the name of God.
 7. (en)In the name of Allah'.
 8. (en)In Islamic culture, meaning 'in the name of Allah'.
 9. (en)In the name of God'.
 10. (en)The invocation of the name of Allah in the form: 'In the Name of God, the merciful Lord of mercy ' It precedes every act of Muslim piety and every surah except surah.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bismilgahbismillahbismillah demekbismilşüdebismihibismarckbismarkBismark kahverengisibismarsenbisbis in diebis in diyebisakodilbisalbuminemi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın