bis ne demek?

  1. Başında içinde sonunda kelimelerinin kısaltılmış hali. Genellikle belli bir söz grubunun başka hangi kelime, terim vb. sözlerin başında, içinde veya sonunda geçtiğini göstermeye yarar.
  2. İki fosfat grubunun bir moleküle farklı pozisyonlarda bağlanması durumunu belirten ön ek. Früktoz 1,6-bifosfat yerine früktoz 1,6-difosfatın kullanılması gibi.
  3. İki kez.
  4. (en)Twice, once again.
  5. (en)Bis.
  6. Konserde halkın icracıdan ek parça çalmasını istemek için kullandığı kelimedir
  7. İki defa, tekrar.

bis in die

  1. Günde iki kez anlamında kullanılan reçete kısaltması

bis in diye

  1. günde iki defa.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bis in diebis in diyebisakodilbisalbuminemibisatbisatı arzbisayanbiscoe tarih tablosubiscuitbiscuit cutterbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın