bis in diye ne demek?

 1. günde iki defa.

bis

 1. Başında içinde sonunda kelimelerinin kısaltılmış hali. Genellikle belli bir söz grubunun başka hangi kelime, terim vb. sözlerin başında, içinde veya sonunda geçtiğini göstermeye yarar.
 2. İki fosfat grubunun bir moleküle farklı pozisyonlarda bağlanması durumunu belirten ön ek. Früktoz 1,6-bifosfat yerine früktoz 1,6-difosfatın kullanılması gibi.
 3. İki kez.
 4. (en)Twice, once again.
 5. (en)Bis.
 6. Konserde halkın icracıdan ek parça çalmasını istemek için kullandığı kelimedir
 7. İki defa, tekrar.

bisakodil

 1. kabızlık tedavisinde, kullanılan (oral veya rektal) bağırsak hareketlerini hızlandırıcı ilaç; laksatif ilaç.

in

 1. Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk.
 2. Mağara.
 3. İnsan.
 4. Bkz. kovuk, mağara.
 5. Hlk. 1. Koyun pisliği. 2. Yaban hayvanlarının yuva edindikleri kovuk.
 6. (en)Lair.
 7. (en)Cave.
 8. (en)Hole.
 9. (en)Burrow.
 10. (en)Couch.

diye

 1. Herhangi bir yargıya vararak.
 2. Niteleyerek.
 3. Sanarak, diyerek.
 4. (en)That.
 5. (en)So that.
 6. (en)In order to.
 7. (en)Lest.
 8. (en)Saying.
 9. (en)Thinking that.
 10. (en)Called.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bisbisakodilbisalbuminemibisatbisatı arzbisayanbiscoe tarih tablosubiscuitbiscuit cutterbiscuit mixbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il veraseinin 1in 2in 3in 4in a bad conditionin a bad fixin a bad lightin a bad moodin a bad temperii 0i accepti adore youi agree
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın