birim esneklik ne demek?

 1. Bir fonksiyonel ilişkide bağımsız değişkendeki oransal değişmenin bağımlı değişkende yaratacağı oransal değişmenin aynı olduğu durum. krş. bütünselbirim esneklik
 2. (en)Unit elasticity.

birim esnek istem

 1. Bir malın fiyatındaki oransal değişmenin o malın istem miktarında ters yönde yaratacağı oransal değişmeye eşit olduğu durum, diğer bir ifadeyle esnekliğin mutlak değer olarak bir olması.
 2. (en)Unit elastic demand.

birim esnek sunum

 1. Fiyatta meydana gelen oransal bir değişme karşısında sunum miktarının aynı yönde ve aynı oranda değişmesi, diğer bir ifadeyle esnekliğin bir olması.
 2. (en)Unit elastic supply.

esneklik

 1. Esnek olma durumu, elastikiyet.
 2. Bir fonksiyonel ilişkide, diğer bağımsız değişkenler sabitken, bağımsız bir değişkendeki yüzde değişmenin bağımlı değişkende yarattığı yüzde değişmeyi ölçen, yani bağımlı değişkendeki oransal değişmenin bağımsız değişkendeki oransal değişmeye oranı biçiminde ifade edilen duyarlılık katsayısı.
 3. Bir cismin, kuvvet etkisiyle uzunluk, oylum ya da biçimce değişikliğe uğraması, ve kuvvet kalkınca başlangıç biçim ve boyutlarını yeniden bulması özelliği.
 4. Bir cismin, kuvvet etkisiyle uzunluk, oylum ya da biçimce değişikliğe uğraması, ve kuvvet kalkınca başlangıç biçim ve boyutlarını yeniden bulması özelliği.
 5. Sınıflamada, bina yapımında ya da benzeri bir çalışmada sonradan duyulacak gereksemeler için önceden göz önünde bulundurulan olanak.
 6. Bir dış kuvvet etkisi ile biçimi değişen ağacın, etki kalkınca kendiliğinden doğal biçimine gelmesi özelliği.
 7. Bk. esneklik
 8. (en)Elasticity.
 9. (en)Free play.
 10. (en)Give.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birim esnek istembirim esnek sunumbirim ek ücretibirim elastikiyetbirim elemanbirimbirim basamakbirim bit eşlemibirim boylubirim dairebirim dairede analitik fonksiyonun integral gösterimibirim değerbirim durumunu albiribiri çeyrek geçiyorbiri eşikte biri beşiktebiri hariçbiri muattalesneklikesneklik dalgasıesneklik eğrisiesneklik katsayısıesneklik modülüesneklik ölçeresneklik potansiyel enerjisiesneklik sınırıesneklik yaklaşımıesneklik yorulumuesnekleşmeesnekleşmekesnekleştirmeesnekleştirmekesnekesnek arzesnek bölgeesnek bütçeesnek çalışma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın