esneklik yorulumu ne demek?

 1. Esnek bir katının zorlayıcı etkinin kalkmasından sonra, ilk boyut ve biçimine dönmede gecikmesi.
 2. Esnek bir katının zorlayıcı etkinin kalkmasından sonra, ilk boyut ve biçimine dönmede gecikmesi.
 3. (en)Elastic fatigue.
 4. (al)Elastisch Ermüdung
 5. (fr)Fatigue élastique

esneklik yaklaşımı

 1. Devalüasyonun dış ticaret açığını iyileştirici etkisini Marshall-Lerner-Robinson koşuluna bağlı olarak inceleyen dış denkleştirme yaklaşımı. krş. toplam harcama yaklaşımı
 2. (en)Elasticity approach.

esneklik

 1. Esnek olma durumu, elastikiyet.
 2. Bir fonksiyonel ilişkide, diğer bağımsız değişkenler sabitken, bağımsız bir değişkendeki yüzde değişmenin bağımlı değişkende yarattığı yüzde değişmeyi ölçen, yani bağımlı değişkendeki oransal değişmenin bağımsız değişkendeki oransal değişmeye oranı biçiminde ifade edilen duyarlılık katsayısı.
 3. Bir cismin, kuvvet etkisiyle uzunluk, oylum ya da biçimce değişikliğe uğraması, ve kuvvet kalkınca başlangıç biçim ve boyutlarını yeniden bulması özelliği.
 4. Bir cismin, kuvvet etkisiyle uzunluk, oylum ya da biçimce değişikliğe uğraması, ve kuvvet kalkınca başlangıç biçim ve boyutlarını yeniden bulması özelliği.
 5. Sınıflamada, bina yapımında ya da benzeri bir çalışmada sonradan duyulacak gereksemeler için önceden göz önünde bulundurulan olanak.
 6. Bir dış kuvvet etkisi ile biçimi değişen ağacın, etki kalkınca kendiliğinden doğal biçimine gelmesi özelliği.
 7. Bk. esneklik
 8. (en)Elasticity.
 9. (en)Free play.
 10. (en)Give.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

esneklik yaklaşımıesneklikesneklik dalgasıesneklik eğrisiesneklik katsayısıesneklik modülüesneklik ölçeresneklik potansiyel enerjisiesneklik sınırıesnekleşmeesnekleşmekesnekleştirmeesnekleştirmekesnekesnek arzesnek bölgeesnek bütçeesnek çalışmayorulumyorulum sınırıyorulum yeğinliğiyorulyorulanın yerini alan grupyorulmayorulmadanyorulmakyorubayorucuyorucu bir biçimdeyorucu işyorucu şey
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın