birim esnek istem ne demek?

 1. Bir malın fiyatındaki oransal değişmenin o malın istem miktarında ters yönde yaratacağı oransal değişmeye eşit olduğu durum, diğer bir ifadeyle esnekliğin mutlak değer olarak bir olması.
 2. (en)Unit elastic demand.

birim esnek sunum

 1. Fiyatta meydana gelen oransal bir değişme karşısında sunum miktarının aynı yönde ve aynı oranda değişmesi, diğer bir ifadeyle esnekliğin bir olması.
 2. (en)Unit elastic supply.

birim esneklik

 1. Bir fonksiyonel ilişkide bağımsız değişkendeki oransal değişmenin bağımlı değişkende yaratacağı oransal değişmenin aynı olduğu durum. krş. bütünselbirim esneklik
 2. (en)Unit elasticity.

esnek

 1. Bir dış gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastiki.
 2. Değişik yorumlara elverişli.
 3. Görüş ve tutumlarında katı olmayan.
 4. Lik özelliği taşıyan.
 5. Bkz elastik
 6. (en)Elastic.
 7. (en)Flexible.
 8. (en)Flexile.
 9. (en)Limber.
 10. (en)Limp.

istem

 1. Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu.
 2. İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.
 3. Satınalma gücüyle desteklenmiş istek, niyet ve davranışlar.
 4. Savcının ya da sanığınistemi ve yargılıkça kendiliğinden birbiriyle ilintili ceza davalarının birleştirildiğinde görüleceği gibi yasal bir işlemin yapılmasını amaç edinen bir dilek.
 5. 1. zulüm ve sitem. 2. isim olarak kullanılması uygun değildir.
 6. Zulüm ve sitem.
 7. (en)Request, demand, wish, desire.
 8. (en)Demand.
 9. (en)Request.
 10. (en)Volition.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birim esnek sunumbirim esneklikbirimbirim basamakbirim bit eşlemibirim boylubirim dairebirim dairede analitik fonksiyonun integral gösterimibirim değerbirim durumunu albirim ek ücretibirim elastikiyetbiribiri çeyrek geçiyorbiri eşikte biri beşiktebiri hariçbiri muattalesnekesnek arzesnek bölgeesnek bütçeesnek çalışmaesnek çalışma saatleriesnek çalışma saatleri sistemiesnek çarpışınaesnek çarpışmaesnek dalgaesnesnaesnafesnaf ağzıesnaf birliği binası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın