birbirinden uzakta ne demek?

 1. (en)Wide apart.

wide

 1. Vasi, ferah
 2. Açık, engin
 3. Enli
 4. Şümullü
 5. Uzak
 6. Geniş
 7. Bol
 8. Uzaklara
 9. Tamamen, iyice
 10. Açıkta, açığa

birbirinden uzak

 1. (en)Asunder.

birbirinden uzaklaşmak

 1. (en)Diverge.

uzakta

 1. (en)Distal.
 2. (en)Distant.
 3. (en)Away.
 4. (en)Afar.
 5. (en)Clear.
 6. (en)At a distance.
 7. (en)Far away.
 8. (en)Far off.
 9. (en)Aloof.
 10. (en)In the distance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birbirinden uzakbirbirinden uzaklaşmakbirbirinden ayırmakbirbirinden ayrıbirbirinden ayrı veya uzakbirbirinden ayrılmakbirbirinden ayrılmamakbirbirindenbirbirinden farklıbirbiribirbiri ardınabirbiri ardına koşulu olarakbirbiri ardına yapılan şeylerbirbiri ardındanuzaktauzakta demirlemekuzakta hayal gibi belirmeuzakta tutmakuzaktaki depolama motoruuzaktaki depolama sunucusuuzaktanuzaktan açmauzaktan akrabauzaktan akrabalıkuzakuzak açıklamauzak akrabauzak alanuzak anasistem
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın