birbiri ardına ne demek?

 1. (en)One after another.

one

 1. Bir tane, biri, birisi, kimse, tek
 2. Bir
 3. Tek
 4. Aynı
 5. Bir tane
 6. Biri, birisi
 7. Adam, kimse, kişi
 8. Bir rakamı

birbiri ardına koşulu olarak

 1. (en)Tandem.

birbiri ardına yapılan şeyler

 1. (en)Round.

arda

 1. Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.
 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk.
 3. Ardıl.
 4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu.
 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.
 6. Hükümdar veya kumandan asası.
 7. Toplumda dikkat çeken.
 8. Çıkrıkçı kalemi.
 9. Sonra gelen.
 10. Sopalı çavuş.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birbiri ardına koşulu olarakbirbiri ardına yapılan şeylerbirbiri ardındanbirbiri ardından gelenbirbiri için yaratılmış olmakbirbiribirbiri ile ilgili düşünce ve nesneler dizisibirbiri peşisırabirbiri üstüne gelmekbirbiri üzerine tesir etmekbirbiçimlibirbiçimli sertlikbirbiçimli yapıbirbiçimlilikbirbasbirbeck granuleBirbeck granülübirbenbirbetardına düşmekardına kadarardına kadar açıkardına kadar açmakardın ardınardı arası kesilmemekardı ardınaardı arkası kesilmedenardı arkası kesilmeyenardı kesilmemekardard arda dönerli sağım tesisiard arda gelenard arda gelerekard arda gelme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın