birbirinden ayrılmamak ne demek?

 1. (en)Stick together.

stick

 1. Saplamak
 2. Yapıştırmak, yapışmak
 3. Batmak (iğne, diken)
 4. Delmek
 5. Batırmak
 6. Sokmak
 7. Çakmak
 8. Saplanıp kalmak, hareket edememek, kopmamak
 9. Tahta parçası, değnek, baston, çubuk sopa, ağaç, sırık, tahta
 10. Sıkışmak; takılmak

birbirinden ayrılmak

 1. (en)To part company.

birbirinden ayrı

 1. (en)Individual.

ayrılmamak

 1. (en)(neg. form of ayrılmak) stick to, stick, stick together, stick around, stand to, hang together.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birbirinden ayrılmakbirbirinden ayrıbirbirinden ayrı veya uzakbirbirindenbirbirinden ayırmakbirbirinden farklıbirbirinden uzakbirbirinden uzaklaşmakbirbirinden uzaktabirbiribirbiri ardınabirbiri ardına koşulu olarakbirbiri ardına yapılan şeylerbirbiri ardındanayrılmamakayrılmamaayrılmamışayrılmamış kromozomlarayrılmaayrılma açısıayrılma anında biniciye verilen içkiayrılma durumuayrılma ısısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın