uzak akraba ne demek?

 1. Yakınlığı, ilgi derecesi az olan akraba

  Uzak akrabamdan bir köylü gelip beni aldı.

  R. H. Karay
 2. (en)Distant relative.
 3. (en)Distant relation / relative.
 4. (en)Distant relation.
 5. (en)Remote kinsman.

uzak açıklama

 1. Ayrı kara parçaları arasında saptanan benzer halkbilim ürün ve olaylarının aynı kaynaktan geldiğini savunan görüş. bk. yayılım, değişi.
 2. (en)Distant interpretation.
 3. (fr)Interprétation distance

uzak alan

 1. (en)Far field

akraba

 1. Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
 2. Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler.
 3. Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular.
 4. Yakınlar
 5. Aralarında soyca, nesepce yakınlık olanlar
 6. (en)Related.
 7. (en)Connected.
 8. (en)Akin.
 9. (en)Akin to.
 10. (en)Agnate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uzak açıklamauzak alanuzak anasistemuzak atışuzak atışa yakın yakın atışuzakuzak başkalaşmauzak başlangıç diziniuzak batıuzak batiuzauza devimuza duyumuzadevimuzadıkça uzamakakrabaakraba çıkmakakraba dışı yetiştirmeakraba dillerakraba evliliğiakraba evliliği sonucu olanakraba ile evlenmekakraba ile ye, iç alışveriş etmeakraba ile zina kabilindenakraba katiliakrabakraakr
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın