bind failed ne demek?

 1. Bağ başarısız oldu

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.

bind a bargain

 1. Pazarlığı bağlamak

bind book

 1. Kitap ciltlemek

failed

 1. Zayıf, düşük
 2. Başarısız
 3. Başaramamak, başarısız olmak,becerememek, ihmal etmek, suya düşmek, yapamamak, yapmamak, kalmak, batmak, açmamak, ateş almamak, bozulmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bind a bargainbind bookbind downbind oneselfbind togetherbindbindablebindalbindallıbinde beşbinbin birbin bir ayak bir ayak üstünebin bir delik otugillerbin bir yaprak otufailedfailed an examfailed attackfailed attemptfailed attemptsfailed failed logonsfailed logonsfailed miserablyfailed packagesfailed rdfailfail adıfail duefail infail ismi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın