fail ne demek?

 1. Eden, yapan, işleyen

  Vilayetin bir yerinde faili yakalanamayan bir irtica vakası çıkar.

  R. N. Güntekin
 2. Özne.
 3. Hukuki sonuç doğuracak bir suç işleyen kimse.
 4. Bk. özne
 5. Bk. suçlu
 6. İşi yapan. Fiili işleyen. (Osmanlıca'da yazılışı: fâil)
 7. (en)Agent.
 8. (en)Author.
 9. (en)Perpetrator.
 10. (en)Death; decease.
 11. (en)Get worse; 'Her health is declining' stop operating or functioning; 'The engine finally went'; 'The car died on the road'; 'The bus we travelled in broke down on the way to town'; 'The coffee maker broke'; 'The engine failed on the way to town'; 'her eyesight went after the accident' prove insufficient; 'The water supply for the town failed after a long drought' disappoint, prove undependable to; abandon, forsake; 'His sense of smell failed him this time'; 'His strength finally failed him'; 'His children failed him in the crisis' become bankrupt or insolvent; fail financially and close; 'The toy company went bankrupt after the competition hired cheap Mexican labor'; 'A number of banks failed that year' fall short in what is expected; 'She failed in her obligations as a good daughter-in-law'; 'We must not fail his obligation to the victims of the Holocaust' fail to get a passing grade; 'She studied hard but failed nevertheless'; 'Did I fail the test?' judge unacceptable; 'The teacher failed six students' be unsuccessful; 'Where do today's public schools fail?'; 'The attempt to rescue the hostages failed miserably' fail to do something; leave something undone; 'She failed to notice that her child was no longer in his crib'; 'The secretary failed to call the customer and the company lost the account' be unable; 'I fail to understand your motives'.
 12. (en)Subject.
 13. (en)Active.
 14. (en)Agency.
 15. (en)Efficient.
 16. (en)Offender.
 17. (en)Fail to do something; leave something undone; 'She failed to notice that her child was no longer in his crib'; 'The secretary failed to call the customer and the company lost the account'.
 18. (en)Be unsuccessful; 'Where do today's public schools fail?'; 'The attempt to rescue the hostages failed miserably'.
 19. (en)Disappoint, prove undependable to; abandon, forsake; 'His sense of smell failed him this time'; 'His strength finally failed him'; 'His children failed him in the crisis'.
 20. (en)Stop operating or functioning; 'The engine finally went'; 'The car died on the road'; 'The bus we travelled in broke down on the way to town'; 'The coffee maker broke'; 'The engine failed on the way to town'; 'her eyesight went after the accident'.
 21. (en)Be unable; 'I fail to understand your motives'.
 22. (en)Judge unacceptable; 'The teacher failed six students'.
 23. (en)Fail to get a passing grade; 'She studied hard but failed nevertheless'; 'Did I fail the test?'.
 24. (en)Fall short in what is expected; 'She failed in her obligations as a good daughter-in-law'; 'We must not fail his obligation to the victims of the Holocaust'.
 25. (en)Become bankrupt or insolvent; fail financially and close; 'The toy company went bankrupt after the competition hired cheap Mexican labor'; 'A number of banks failed that year'.
 26. (en)Prove insufficient; 'The water supply for the town failed after a long drought'.
 27. (en)Get worse; 'Her health is declining'.
 28. (en)Udh Brir Khser.
 29. (en)Specifies a failure condition.
 30. (en)To be wanting; to fall short; to be or become deficient in any measure or degree up to total absence; to cease to be furnished in the usual or expected manner, or to be altogether cut off from supply; to be lacking; as, streams fail; crops fail.
 31. (en)To be affected with want; to come short; to lack; to be deficient or unprovided; used with of.
 32. (en)To fall away; to become diminished; to decline; to decay; to sink.
 33. (en)To perish; to die; used of a person.
 34. (en)To come short of a result or object aimed at or desired ; to be baffled or frusrated.
 35. (en)To err in judgment; to be mistaken.
 36. (en)To become unable to meet one's engagements; especially, to be unable to pay one's debts or discharge one's business obligation; to become bankrupt or insolvent.
 37. (en)To be wanting to ; to be insufficient for; to disappoint; to desert.
 38. (en)To miss of attaining; to lose.
 39. (en)Miscarriage; failure; deficiency; fault; mostly superseded by failure or failing, except in the phrase without fail.
 40. (en)Deal is said to fail if on the settlement date either the seller does not deliver securities in proper form or the buyer does not to deliver funds in proper form.
 41. (en)Trade is said to fail if on settlement date either the seller fails to deliver securities in proper form or the buyer fails to deliver funds in proper form.
 42. (en)Situation where either the seller fails to deliver the security in proper form or the buyer fails to deliver funds in the proper form on settlement date As long as the fail exists, the seller will not be paid.
 43. (en)Trade that does not settle properly, as the seller failed to deliver security as contracted or the buyer does not have money to pay.
 44. (en)The failure of a seller to deliver securities to the purchaser or to a specified place of delivery as contracted.
 45. (en)Transaction between two municipal securities brokers or dealers on which delivery does not take place on the settlement date A transaction in which a dealer has yet to deliver securities is referred to as a 'fail to deliver;' a transaction in which a dealer has not yet received securities is referred to as a 'fail to receive.
 46. (en)Prolog operator that causes backtracking to occur.
 47. (en)Security transaction which does not settle per its contract terms because of a failure by one of the counterparties to meet their obligation.
 48. (en)Goal is said to haved failed if it could not be proven.
 49. (en)In the context of computers, one of the three historic choices offered by DOS when it could not complete the requested operation Also see Abort and Retry.
 50. (en)Make the pattern fail on this occasion When a pattern fails, it means that the pattern was not truly available The calling routines in the compiler will try other strategies for code generation using other patterns Failure is currently supported only for binary and bitfield operations.
 51. Başaramamak, başarısız olmak, fiyasko ile sonuçlanmak, becerememek, ihmal etmek, suya düşmek, yapamamak, yapmamak, kalmak, tükenmek, iflas etmek, batmak, açmamak, başarısızlığa uğramak, ateş almamak, bozulmak, boşa çıkmak, boşa çıkarmak, ümidini kırma
 52. Başaramamak, becerememek, muvaffak olamamak, çıkmamak, bitmek, kifayet etmemek
 53. Kuvveti kesilmek, zayıflamak
 54. Iflâs etmek
 55. Kalmak (sınavda), geçememek
 56. Boşa çıkarmak, bırakmak, ümidini kırmak
 57. Ihmal etmek, yapmamak
 58. Sınıfta bırakmak, geçirmemek

özne

 1. Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail, süje: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir.
 2. Bilinci, sezgisi, düş gücü olan, bazı filozoflara göre de dış dünyaya karşıt olan birey.
 3. Çekimli eylemin veya eylemsinin meydana gelmesini sağlayan kişi. Dilbilgisinde kişi kavramiyle çekimli eylemi veya bazı eylemsileri meydana getiren "insan, hayvan, bitki veya şey"Özne adı altında belirtilir: Bu mektubu ben yazdım; Çocuklar camı kırdılar; Ali Ankara'ya gitti; Sen yorgunsun galiba; Birisi geldi; Evlerinin önü daima temizdir; Ali, Ahmet gelince gitti; Kedi kaçmış örneklerinde olduğu gibi.
 4. (en)Subject.
 5. (fr)Sujet

fail adı

 1. Fiiller üzerine -An sıfat-fiil ekinin getirilmesiyle kurulan ve geniş zaman kavramı taşıyan; sıfat olarak kullanıldığı gibi «bir işi yapan» anlamıyla ad olarak da kullanılan türetme: Yoldan gelenin halinden anlamalısın. Kadının sigarasını birlikte yakmayı bilenler gibi, bir minicik gülümseyişe sevinçler teşekkürler saçmasını bilirdi (T. Buğra, Dönemeçte). Benim fikrimce dünyadaki insanların hepsi romancı… Lâkin bir kısmı roman yazıyor, bir kısmı roman yapıyor, daha doğrusu yazılanı oynuyor. Yazanlarla oynayanlar arasında büyük bir fark yok. Yazanlar: tahrîrî rejisör… oynayanlar: şifahî aktör? Hayat hiç perdesi kapanmayan bir sahne (Ö. Seyfettin, Harem, s. 64) vb.
 2. (en)Agent noun, present participle.
 3. (fr)Nom d’agent, participe présent

fail due

 1. Süresi geçme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fail adıfail duefail infail ismifail on errorfail on int 24fail on interrupt 24fail prooffail safefail safe interruptfaidefaidemendfaiencefaihfaik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın