bildirme tarzı ne demek?

 1. Bk. bildirme kipleri.

bildirme kipleri

 1. Siper, kuytu yer.
 2. Aşılacak yer.
 3. Dağ geçidi.
 4. Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gel-miş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi.
 5. (Derleme., haber kipleri, basit kipler) Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Geldi (gel-di) , gelmiş (gel-miş) , geliyor (gel-iyor) , gelir (gel-ir) , gelecek (gel-ecek) vb.
 6. (en)Simple tenses.
 7. (fr)Temps simples, mode indicatif

bildirme tümceleri

 1. (Derleme. bildirme cümlesi) Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan tümce: Eve gidiyoruz; İstanbul güzel bir şehirdir; Ahmet dersini bitirdi; Ali gitmiş ama gelecek vb.
 2. (en)Sentence of statement.
 3. (fr)Phrase énonciative

bildirme tümcesi

 1. Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan tümce.

tarz

 1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil
 2. Bir kimse için özel anlatım biçimi
 3. Güzel sanatlarda üslup, stil.
 4. Yüklemin bildirdiği zamanı görülen geçmişe, duyulan geçmişe ve dilek şart kipine aktararak elde edilen birleşik fiil kipi. Bil-iyor-du, bil-iyor-muş, bil-ir-se gibi. Bu örneklerde, fiildeki oluş ve kılışı şimdiki zamandan geçmiş zamana ve şarta aktararak fiilintarzını oluşturan öge eski er- fiilidir: bil-e-yorur er-di > bil-iyor-du, kel-miş er-di > gel-miş-ti, tut-ar er-se >tut-ar-sa vb.
 5. Usul, şekil, üslub.
 6. (en)Style.
 7. (en)Method.
 8. (en)Manner.
 9. (en)Form.
 10. (en)Angle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bildirme tümceleribildirme tümcesibildirme türübildirme cümlesibildirme dilibildirme ekibildirme ekleribildirme kipibildirmebildirme kipleribildirme koşacıbildirme koşacıyle öznebildirbildirenbildirgebildiribildiri bildirimtarzındatarztarz bildiren eylemliktarz den halitarz i temsiltarz vermektartar and feathertar archiving utilitytar brushtar heels
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın