big boss ne demek?

 1. Patron

patron

 1. Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
 2. Bir kuruluşta, bir iş yerinde makam bakımından yetkili kimse.
 3. Sözü geçen paralı kimse.
 4. Kumaşın biçilmesine yarayan, bir giysi örneğindeki parçaların biçimine göre kesilmiş kâğıt, kalıp.
 5. (en)One who has gift and disposition of a benefice.
 6. (en)See Padrone,.
 7. (en)To be a patron of; to patronize; to favor.
 8. (en)Another term used for the Library users who have borrowing privelege.
 9. (en)Person who supports of an artist, both financially and by helping him or her to become well known in their field of art.
 10. (en)Patron, or benefactor, is one who enters into a contract with a client and provides goods that are not normally available to the client In return, the benefactor receives honor and loyalty Click here for examples.

big bonito

 1. Torik

big boom

 1. Reklam

boss

 1. Şef, usta
 2. Otoriter olmak
 3. Kabartma yapmak
 4. Yuvarlak şekil gösteren tümsek
 5. Patron
 6. Amir, işveren, ustabaşı
 7. Yönetmek, idare etmek
 8. Patronluk yapmak
 9. İnek veya buzağı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

big bonitobig boombig bootsbig bangbig bang theorybig bellybig and heavybig and strappingbigbig brotherbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verasebossboss aboutboss aroundboss canvasmanboss eyedboss s.o. aroundbossagebossdombossedbosselatedBOSbos bellekbos dizgibos dizibos dolas
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın