bi t tabi ne demek?

 1. tabiatiyle; doğal olarak

bi eyyi hal

 1. herhalde; mutlaka; elbette

bi gayri hakkın mal edinme

 1. Bk. sebebsiz iktisâb.

t

 1. T, İngiliz alfabesinin yirminci harfi
 2. Bk. mutlak sıcaklık (II)
 3. (en)Turkish Pharmacovigilance Center.
 4. (en)The Turkish Pharmaceutical Technology Scientists' Association.
 5. Teaspoon, temperature tenor, tense, territory, time, ton, town, transitive.
 6. Tablespoon territory, Testament, Tuesday, Turkish.

tabi

 1. Bir kimsenin, bir kuruluşun, bir devletin etkisi altında, güdümünde olma durumu
 2. Basıcı.
 3. Yayımcı.
 4. Elbette, doğal olarak, işin gereği olarak, tabii.
 5. Bk. kol akarsu
 6. Birinin arkası sıra giden, ona uyan. Boyun eğen. İtaat eden.
 7. Bk. değişken
 8. (en)Sock with a separation for the big toe; worn with thong sandals by the Japanese.
 9. (en)White sock-like garments worm by monks, nuns, and other seniors for gakki and other special services.
 10. (en)Subject to.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verasebi litronicbibi metalik emniyet tertibatıbiabiaksiyalbiaksiyelbb 52b addressb amplifierb and btt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijenT bağımsız antijent bağlantıt biçimindeki şeyt bonet bone steakababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın